ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลักไฟนำ และหลักไฟขอบร่อง พร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ ที่จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด (โครงการที่ ๑) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:07 กรกฎาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ