ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำอิง บ้านพวงพยอม หมู่ 5 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:13 พฤศจิกายน 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ