ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการจัดทำประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-Certificate System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:06 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ