ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำเขาตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่:26 พฤศจิกายน 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ