ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (72.14.12.06) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:20 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ