ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเข้าท่า ข.43 (เรือขุดหัวสว่านท่อส่งดินขนาดเส้นผ่านศูนนย์กลาง 8 นิ้ว) และเรือเจ้าท่า 243(เรือพี่เลี้ยง) รวม 50 รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:27 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ