ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.41 (เรือขุดแบบหัวสว่าน)และเรือเจ้าท่า 241 (เรือพี่เลี้ยง) รวม 43 รายการ(25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:27 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ