ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 302 (เรือวางทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ และ บรรทุกอุปกรณ์) จำนวน 32 รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:27 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ