ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำน่าน ตำบลขึ่ง – ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (๗๒.๑๔.๑๒.๐๖) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:23 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ