ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ๓๐๕ (เรือบรรทุกชนิดเปิดท้อง) จำนวน ๓๕ รายการ (๒๕.๑๑.๑๕.๐๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:26 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ