ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลทางเข้าท่าเรือกรุงเทพ ร่องที่ ๒ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (๗๒.๑๔.๑๒.๐๖ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:28 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ