ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๑๗ (เรือขุดหัวสว่านท่อส่งดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว) และเรือเจ้าท่า ๒๑๗ (เรือพี่เลี้ยง) รวม ๖๔ รายการ (๒๕.๑๑.๑๕.๐๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:18 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ