ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเรือโดยสารท่าวัดบางกร่าง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

วันที่:26 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ