ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.1 (เรือขุดหัวสว่านท่อส่งดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว) และเรือเจ้าท่า 21 (เรือพี่เลี้ยง) รวม 55 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:19 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ