ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลักไฟของร่อง หลักไฟแสดงที่หมายอันตรายและหลักไฟปลายสันเขื่อนพร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๓ จังหวัดตรัง ๑๓ หลัก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:01 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ