ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและค่าระดับพื้นท้องน้ำ เพื่อสนับสนุนการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:24 มกราคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ