ประกาศประกวดราคาจ้างสำรวจจัดทำแผนที่อุทกศาสตร์ทางทะเล ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึง จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:27 สิงหาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ