ประกาศประกวดราคาจ้างสำรวจจัดทำแผนที่อุทกศาสตร์ทางทะเลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดตราด ถึง จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:27 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ