ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมทำ เรือเจ้าท่า ๓๐๓ จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:09 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ