ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมทำ เรือเจ้าท่า ข.๗ และเรือเจ้าท่า ๒๗ รวม ๕๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:17 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ