ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่ กรุงเทพมหานคร ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:15 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ