ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าสำรอง UPS ระบบควบคุมการจราจรและ ความปลอดภัยทางทะเลระยะที่ 1 (VTS Phase 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:04 กันยายน 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ