ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๘๐๔ จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:14 ธันวาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ