ประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายโทรทัศน์แบบดิจิตอล (IP Telephone) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสายด่วน ๑๑๙๙ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

วันที่:01 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ