ประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอล (IP Telephone) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสายด่วน ๑๑๙๙ กรุงเทพมหานคร (๔๓.๒๒.๒๖.๑๐) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:09 มีนาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ