ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๓๕ จำนวน ๘๖ รายการ (๒๕.๑๑.๑๕.๐๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:15 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ