ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง (ในพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดขอนแก่น) ๕ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:11 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ