ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาท่าเรือโดยสารและระบบอำนวยความปลอดภัยเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ๒๙ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:03 กรกฎาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ