ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำยม บ้านไชยามาตย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:24 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ