ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่บริเวณ ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:28 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ