ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณแม่น้ำคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:24 กันยายน 2561

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ