ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือสาธารณะในภูมิภาคประจำปี (ในพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล) จำนวน ๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:13 ธันวาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ