ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณอ่าวผาแดง และหาดแหลมเทียน หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:23 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ