ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือสาธารณะในภูมิภาคประจำปี (ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดตราด) ๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:23 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ