ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:08 มิถุนายน 2564

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ