ประกาศประกวดราคาก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ ม.๗ และ ม.๑๐ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:26 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ