ประกาศปรวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่าเรือโดยสารวัดชัยพฤกษมาลา (๗๒.๑๔.๑๒.๐๗) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-Bidding)


วันที่:11 กันยายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ