ประกาศจากสายเลิกบุหรี่ 1600 ขอปรับการให้บริการ

 

ประกาศจากสายเลิกบุหรี่ 1600
27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สายเลิกบุหรี่ 1600 ขอปรับการให้บริการ โดย แจ้งเบอร์ติดต่อกลับ หลังเสียงสัญญาณรับฝากข้อความ หรือส่งข้อความแจ้งเบอร์ติดต่อกลับทาง Facebook Fan Page สายเลิกบุหรี่ 1600 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายยับยั้งการแพร่เชื้อ COVID-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ประกาศจากสายเลิกบุหรี่ 1600

 

          27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สายเลิกบุหรี่ 1600 ขอปรับการให้บริการ โดย แจ้งเบอร์ติดต่อกลับ หลังเสียงสัญญาณรับฝากข้อความ หรือส่งข้อความแจ้งเบอร์ติดต่อกลับทาง Facebook Fan Page สายเลิกบุหรี่ 1600 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายยับยั้งการแพร่เชื้อ COVID-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ