ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก ที่ 2/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ

วันที่:18 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ