ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯที่ 1/2559 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

วันที่:06 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ