ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารซองที่ 1 งานขายทอดตลาดวัสดุดินขุดและวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร 3 และอาคาร 4 และอาคาร 5

วันที่:15 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ