ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557

วันที่:17 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ