ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ ให้เป็นไปตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)

วันที่:13 พฤษภาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ