ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลเช่าและใช้เรืออื่นที่มิใช่เรือไทยในการขนส่งทางทะเลโดยได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2545 (ตรวจดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท. (หมวด 1-03-042 เรื่องที่ 29))

วันที่:10 เมษายน 2562

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ