ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปบนเรือไทยหรือเข้าไปในสำนักงานของเจ้าของเรือและสถานที่ทำงานเพื่อตรวจการใช้งานแรงงานทางทะเล

วันที่:10 เมษายน 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ