ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งของที่กำหนดให้บรรทุกโดยเรือไทย

ตรวจดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท.(หมวด 1-03-042 เรื่องที่ 30)

วันที่:10 เมษายน 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ