ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อและปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:24 มีนาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ