ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 86/2555 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหากองเรือชักธงไทยถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) (ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555)

ตรวจดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท. (หมวด 1-03-046 เรื่องที่ 63)

วันที่:13 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ