ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 82/2555 เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว (ประกาศ ณ วันที่ 28 มี.ค. 2555)

วันที่:07 กรกฎาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ