ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 47/2559 เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียวเพื่อยอมรับและผูกผันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสาร ตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2558

วันที่:15 มีนาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ